สัญญาลักษณ์ของแต่ละประเทศ


บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALM)
เมืองหลวง บัลดาร์ เสรี เบกาวัน
วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
วันเข้าร่วมอาเซียน 7 มกราคม 2527

ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
วันชาติ 9 พฤศจิกายน
สกุลเงิน เรียล
วันเข้าร่วมอาเซียน 9 เมษายน 2542


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (REPUBLIC OF INDONESIA)
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
วันชาติ 17 สิงหาคม
สกุลเงิน รูเปียห์
วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC)
เมืองหลวง นครเวียงจันทร์
วันชาติ 2 ธันวาคม
สกุลเงิน กีบ
วันเข้าร่วมอาเซียน 23 กรกฎาคม 254

มาเลเซีย (MALAYSIA)
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันชาติ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน ริงกิต
วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
วันชาติ 4 มกราคม
สกุลเงิน จั๊ต
วันเข้าร่วมอาเซียน 23 กรกฎาคม 2540

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
วันชาติ 12 มิถุนายน
สกุลเงิน เปเซ
วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
เมืองหลวง สิงคโปร์
วันชาติ 9 สิงหาคม
สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
วันชาติ 5 ธันวาคม
สกุลเงิน บาท
วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
เมืองหลวง กรุงฮานอย
วันชาติ 2 กันยายน
สกุลเงิน ด่ง
วันเข้าร่วมอาเซียน 28 กรกฎาคม 2538

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s